top of page

בעטף לבי

האסון הגדול שנחת עלינו ב-7.10.2023, שמחת תורה, הכה בכל בית בישראל. מעל ל-1,400 הרוגים, מעל ל-240 חטופים. טבח שלא היה כמותו עשרות שנים.

 

30 ימים אחרי, נזמין את הציבור והקהילות השונות לקחת חלק ביצירת אירועי זיכרון. נתייחד עם זכר הנרצחות והנרצחים, ונתפלל להחלמת הפצועים ולשלום החטופות.

כל קהילה מוזמנת לבנות אירוע בהתאם לאופייה וערכיה. קהילות המעוניינות לקחת חלק במיזם מוזמנות להירשם באמצעות אתר זה על מנת לקבל את החומרים שאצרו הארגונים השותפים למיזם, להיוועצות ולחשיבה משותפת.

המיזם בהובלת החברה למתנ"סים. בין הארגונים המרכזיים שתרמו לקידום המיזם: בית הילל - הנהגה תורנית קשובה והרבנות הישראלית מבית מכון שלום הרטמן והמדרשה באורנים.

bottom of page