top of page

תוכן לטקסים

לצורך הטקסים בקהילות, הארגונים השותפים אצרו תכנים ייעודיים לשימושכם ושימושכן. 
 

בעמוד זה תוכלו לחוות טעימה מהתכנים.

להיוועצות וחשיבה משותפת, ולחומרים נוספים, כולל מודל מוצע לטקס - נא להירשם כאן

bottom of page